Win een outfit van Soyaconcept twv 125€

Van 18/11/2019 tot en met 23/11/2019 kunnen klanten van Absolu deelnemen aan een wedstrijd om drie outfits van Soyaconcept twv 125€ te winnen.

Elke klant krijgt bij aankoop in een van onze winkels één wedstrijdformulier waarop hij zijn gegevens kan nalaten en in de urne in de winkel kan deponeren. Na afloop van de Absolu winactie worden uit alle inzendingen 3 winnaars getrokken door een onschuldige hand.

De winnaars worden verwittigd via e-mail. Enkel deelnames met een geldig e-mailadres zijn geldig. De outfit kan afgehaald worden in zijn/haar ABSOLU winkel, na verwittiging.

Absolu heeft ervoor gezorgd dat er voldoende voorraad is van het merk Soyaconcept.

De prijzen die om eender welke reden niet worden uitgekeerd blijven eigendom van de organisator (Absolu – Jomi bvba). Indien een deelnemer zijn prijs weigert, blijft deze ook eigendom van de organisator.

De organisator verwerpt elke verantwoordelijkheid en kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies en/of vertraging van de prijzen.

Elk misbruik, manipulatie, onregelmatigheid of fraude, elke poging hiertoe en/of ernstig vermoeden hiervan zal aanleiding geven tot diskwalificatie en uitsluiting.

Het wedstrijdreglement is beschikbaar op https://www.absolu.be/wedstrijdreglement.

De organisator van deze wedstrijd kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies of de vernietiging van de deelnamegegevens.

Absolu – Jomi bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade ten gevolge van een onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook.

Deelname aan deze wedstrijd houdt meteen de onvoorwaardelijke en integrale aanvaarding van dit reglement in, evenals elke beslissing die de organisator of de toezichthoudende gerechtsdeurwaarder terzake nemen.

De wedstrijd wordt georganiseerd door Absolu – Jomi bvba (organisator), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 436 729 830.

Deze actie staat open voor alle meerderjarige personen met verblijfplaats in België, met uitzondering van bij de actie betrokken personeelsleden van Absolu – Jomi bvba en van alle leveranciers die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het opzet van deze actie zijn betrokken, evenals hun adviesbureau voor reclame en promotie. Ook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn, zijn uitgesloten.

Conform aan de voorschriften van de nationale wetgevingen inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer cq. bescherming van de persoongegevens, stelt Absolu – Jomi bvba de deelnemers op de hoogte van het opnemen van hun persoonlijke gegevens in een bestand, dat voor commerciële doeleinden door Absolu kan worden gebruikt en dat nodig is voor het goede verloop van deze actie. Betrokkene heeft recht op verbetering.

De organisator neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om deze gegevens geheim te houden. Door op ‘verzenden’ te drukken, geeft de deelnemer toe dat het verzenden van zijn gegevens op internet nooit zonder risico is. Alle schade veroorzaakt door het gebruik van persoonlijke gegevens, door elke buitenstaander kan niet verhaald worden op de organisator.

Bijkomende inlichtingen kunnen worden verkregen bij de Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Hoogstraat 139 in 1000 Brussel.

Elke deelnemer aan deze wedstrijd geeft automatisch toelating om zijn gegevens te gebruiken voor promotionele doeleinden met betrekking tot Absolu. Indien de deelnemer evenwel geen verdere e-mails of mailings over deze onderneming of haar producten meer wilt ontvangen, kan deze een brief sturen naar Absolu Jomi bvba of mailen naar info@absolu.be.

Over de actie of het wedstrijdreglement wordt geen briefwisseling of telefoonverkeer gevoerd.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x