Veelgestelde vragen (FAQ)

KAN IK KLEDINGSTUKKEN OMRUILEN?

Heb je je van maatvergist of valteenaankooptochwattegen?

Je kan het artikel in onzewinkelsomruilen tot 14 dagennaaankoop op vertoon van je kasticket en met originele labeling alsookongedragen.

In de vorm van eentegoedbon of eenomruiling

IK HEB EEN KWALITEITSPROBLEEM MET MIJN AANKOOP

Heb je eenkledingstuk nog maar net aangekocht en rafelt het uit, verkleurt het, komterietslos,...? Komerdanzekermeeterugnaaréén van onzewinkels. Breng je kasticketmee.

Je kledingstukgaatnaar de hoofdzetel, waar we het voor je nakijken. Na de kwaliteitscontrole, neemt de winkelweer contact met je op. Is erdaadwerkelijkeenkwaliteitsprobleem, dankan je het beschadigdekledingstukuiteraardruilen.

BONUSPUNTENKAART

Alsklant van Absolukrijg je eenbonuspuntenkaartwaarmee je kortingkansparenbijaankoop van artikelen. De bonuswaarde van elk artikelvind je terug op het prijskaartje. Op al onzemerkenverdien je 5% bonus. Bv.: de aankoop van eenartikel van 49,95 euro met 5% bonuspunten, levert je een bonus van 2.50 euro op.

De totalebonuswaarde van je aankopenvoegen we bij het afrekenen toe aan je bonuspuntenkaart. Indien u 300 puntenbekomtkrijgt u 15€ kortingbij je volgendebezoek. Je vindt de totalebonuswaarde van je aankopenonderaan op je kasticketterug.

Je bonuswaardeblijftonbeperktgeldigna de laatsteaankoop.

Op soldenartikelen of andereartikelen met eendirectekortingverdien je geenbonuspunten.

KAN IK EEN CADEAUBON ONLINE AANKOPEN

Als het snelmoetgaankan je rechtstreeks online kopen via het tabbladcadeaubon en zelfafprinten via de link Tadabon

GELDT EEN CADEAUBON ENKEL IN HET FILIAAL WAAR IK HEM KOCHT?

Nee, je kan met de cadeaubon in allefilialen van Absolubetalen

HOE PAS IK MIJN ADRES AAN?

Ben je verhuisd? Bijeenvolgendbezoekaan de winkelkan je dit steeds doorgeven, het winkelpersoneelkandit direct aanpassenvoorjou.

Wil je zolangnietwachten? Geefonsdan je nieuweadres door via het contactformulier. Vergeetzeker je volledigenaam en oudeadresgegevensniettevermelden. Wijdoendangauw het nodige.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x